April 6, 2020

Menu de Pâques 2020

Léif Alleguer

An deser schweierer Zait wou mir all doheem sollen bleiwen, wollten mir Iech fir dëst joer onsen Ouschtermenu proposeieren deen Dir einfach kënnt bestellen an bei ons op Monnerech an d’Klensch sichen kommen. Dir kënnt Äer Bestellung gaeren iwer telefon maachen um 26175592 oder ons eng mail schecken.

Mir wënschen Iech vun ganzem haerzen en scheint Ouschteren an eng gudd Gesondheet. Mir freen ons Iech ganz geschwenn nees bei ons kënnen ze begreissen.

Vanessa an Jérôme
Restaurant KLENSCH

Menu de Pâques 2020

 

Take-Away

À enlever le samedi 11/4/2020 entre 11 heures et 14 heures

Menu

50€

La nage au filets de poissons et crustacés au duo d’asperges et Noilly Prat Pommes Duchesse

***

Le suprême de pintade aux morilles Légumes printanier et gratin dauphinois

***

Le cheesecake aux fruits rouges

Veuillez effectuer votre commande au plus tard le 9/4/2020 avant 18 heures au 26175592 ou info@klensch.lu 

Champagne
Champagne Barons de Rothschild 60€/btl.